Az egyesület céljai

A természeti és kulturális örökség megőrzése

Környezet- és természetvédelem

Kistérségi kohézió erősítése

Munkaerőpiaci szolgáltatások feltérképezése a térségben

A hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének, integrációjának elősegítése

Az ép és a fogyatékossággal élők társadalmi kapcsolatainak erősítése

Tudatos felelősségvállalás, önkéntesség tanítása

Idősek és nyugdíjasok felkarolása, támogatása